ev / COĞRAFYA / Bulgaristan, Han Asparuh dönemi inanç dağı,Tanrı-Tengri-Tangra Dağı (640)

Bulgaristan, Han Asparuh dönemi inanç dağı,Tanrı-Tengri-Tangra Dağı (640)

Han Asparuh döneminde Göktanrı dinine mensup Bulgarlar Balkanların en yüksek dağının ismini Türklerin göktanrısı Tengri olarak isimlendirmişlerdir.
Bu dağ daha sonra Osmanlıların bölgeye hakim olmasıyla Musala olarak değiştirilmiştir.

“Osmanlılar adını değiştirmeden evvel adının Tangra olduğu bilinmektedir. Ön Bulgarların vermiş olduğu Tangra adı aynı zamanda Ön Bulgarların eski Türk tanrısı Tengri için kullandıkları isimdir. Eski Türk halklarının Orta Asya’da yaptıkları gibi yüksek dağlara Tengri’nin adını verip onları kutsal sayma geleneğini Ön Bulgarlar Avrupa’da da devam ettirmişlerdir.
.
Sadece Bulgaristan’ın değil, tüm Balkan Yarımadası’nın en yüksek dağıdır. Yüksekliği 2925 metredir.
Dağın zirvesine ilk ulaşan kişinin Büyük İskender’in babası Makedonya’nın kralı II. Filip olduğu kabul edilir.

Tanrı-Musala dağı bitki ve hayvan çeşitliliğinin zengin olması ile de dikkati çeker. Zirvesine ulaşmak için en elverişli yol Borovez kentinin 10 km kuzeyinden başlar. Buradan bir teleferik ile 2369 m yüksekliğe kadar ulaşılabilinir.
Dağ tırmanışı ve kayak için uygun bir dağdır.

.

Musalla; İslam’ın ilk dönemlerinde namaz kılınan yer anlamıyla kullanılmaktaydı.
Musalla kelimesi eski Türkçe’de (Osmanlı dönemi) Tanrının yolu veya Tanrıya ulaşan yol anlamındadır. Uzmanlar bu adın tepeye yüksekliğinden ötürü verildiğini düşünmektedirler.

“Bu bilgilere göre Türkçe olan isim Osmanlılar tarafından Arapça kelime olarak değiştirilmiştir.”

.

Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ4000), Han Asparuh (668-700).

Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ6000), Han Asparuh (668-700).

Organa (Orhan) oğlu Kubrat Han (Han Kurt) 584-638

 

Organa (Orhan) oğlu Kubrat Han (Han Kurt) 584-638

.

Hakkında Türk Bilimi