İran Türkmensahra’da Osmanlı camii

.

.
Halk tarafından söylenenler şöyledir;
Bölgenin imamı hac yolculuğuna çıkar, yolu üzerinde bir Osmanlı Paşası ile karşılaşır, paşa ona; Ben seni rüyamda gördüm, bir isteğin var ise bana söyle yerine getireyim, der, hac yolcusu da bölgesinde cami olmadığını ve bir caminin yapılması için yardıma ihtiyacı olduğunu söyler, Osmanlı subayı da; Ben sana usta ve ustanın yanına gerektiği kadar para ile göndereceğim, senin istediğin camiyi yapacaklar.. der, ve iki usta ve yeterince para gönderir, ustalar cami ve külliyeyi inşa ederler, zamanla ustalar ölür ve buraya gömülürler…
“Halk tarafından söylenenlere göre; Bahsedilen Osmanlı paşası İsmail Enver paşa’dır ve imam onu padişah sanmıştır.”

.

.
.

Aradan 6-7 yıl geçer, orada henüz 12 yaşında olan İşan Hocanın babası bir olaya şahit olur; Osmanlıdan iki yüksek rütbeli subay gelir, camide 5 gün kalırlar ve oradan Türkmenistan bölgesine yollarına devam ederler..(yaptığımız hesaba göre yaklaşık 100 yıl önce, bu tarih İsmail Enver Paşanın Asya hareketi ile ayni zamandadır)

Hazreti Kılıç İşanları’nın oğullarına kalan not defteri ve Osmanlı camisinin hatırası yazısı.
.

Türkmen sahra Osmanlı cami ustası mezarı

.

Osmanlı camisi hakkında belgeleri veren ve bildiklerini anlatan Ak İşan hocanın oğlu.

.

.

Hakkında Türk Bilimi