Türk bilimsel tarihinde Lineer – Doğrusal yazılım ve doğrusal yazılan Arap harfleri (Selçuklu)

Ev / Belgeler / Türk bilimsel tarihinde Lineer – Doğrusal yazılım ve doğrusal yazılan Arap harfleri (Selçuklu)

Türk bilimsel tarihinde Lineer – Doğrusal yazılım ve doğrusal yazılan Arap harfleri (Selçuklu)

Türklerin tarihinde en önemli yazıt “Orhun yazıtları”dır, Orhun alfabesi Lineer – Doğrusal alfabedir, bu alfabenin oluşum tarihi çok eskidir, Anadolu(Hititler sonrası) ve Akdeniz(eTrüsk) coğrafyasında Mö. 1000 li yıllarda kullanılmıştır, dünyanın birçok coğrafyasında Mö. 3bin-4bin yıllarında da benzer harflerle yazılan yazılara rastlanır.

 

İslamiyetin Asya Türk coğrafyasına yayılımı ile Asya bölgesinde Logaritmik – Eğrisel yazı olan Arapça yazı kültürlerin ortak yazısı haline gelmiştir.

Arapça yazının eğrisel bir yazı olmasına rağmen Müslüman Türkler Arapça yazıyı Doğrusal – Lineer yazı haline getirip kendi öz tamgaları ile dini yapılarında kullanmaya başlamışlardır, fakat Asyadaki batı baskısı ve Kuzeydoğu Moğol baskısı Asya kültürlerinin önemli ölçüde bozulmasını sağlamıştır, bu dönemde Arapça yazı, Latince yazı ve Kiril yazısı arasında değişimler oluşturmuş, Rusların hakimiyeti ile günümüze kadar Kiril yazısı hakimiyetini korumuştur.

İslamiyetin güçlü olduğu dönemlerde kullanılan Makili yazı bir Lineer – Doğrusal Arap alfabesi yazısıdır ve bu yazı Türklerin oluşturduğu yazıdır, makili alfabesi eğrisel arap yazısının antik dönemdeki Orhun yazısına benzer doğrusal şekilde yazılımıdır.

Makili yazı özellikle Asya Türklerinin inanç yapılarında görülür, Camiler, Medreseler, Mezarlar ve Çeşmeler gibi benzeri kutsal yapılara Makili yazılar ile Türklerin antik tamgaları yazı ile işlenmiştir .

Hoca Ahmet Yesevi dergahında makili yazı ile antik Türk tamgalarının işlenmiş olması Ahmet Yesevi’nin İslamiyeti Türk kültürünü koruyarak yaşadığını gösterir, Ahmet Yesevi öğretisi Türkmen Müslümanlar tarafından sürdürülmüştür, özellikle Anadolu’ya ve oradan Avrupa’ya geçip tekkeler kuran bu inanç gönüllülerini Hıristiyan toplumlar hiçbir sakınca görmeden kabul etmişlerdir.

Hoca Ahmet Yesevi dergahında bilim+tarih+yazı+tamga+kültür+inanç bir aradadır.

konu ile ilgili yazılarımız:

HOCA AHMET YESEVİ (d1093 Sayram – ö. 1166)

HOCA AHMET YESEVİ (d1093 Sayram – ö. 1166)

16. yüzyıl Osmanlı tılsımlı gömleği ve Osmanlı’da giyim kültürü ve Kırım Türkleri bağı.

16. yüzyıl Osmanlı tılsımlı gömleği ve Osmanlı’da giyim kültürü ve Kırım Türkleri bağı.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Dünya ticaret yolu ve tarihi

Türk Ticaret Tarihi

Ticaret tarihinin en önemli insanları gezgin-seyahat eden kaşifler’dir..bu kaşifler yeni yerler ve yeni medeniyetler arasında …


kubilay han kağıt parası

Asya’ya hükmeden imparator… Kubilay Han 1215-1294 ve tarihe yazdırdıkları..

Kubilay Han (d. 23 Eylül 1215 – ö. 18 Şubat 1294) Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor