Bütün mısır ve ortadoğuyu yöneten yukarı mısırın Kuş kıralı Taharka

.
Tarihin yeterince aydınlanmamış sayfalarından biri dünyanın en çok belgesi olan büyük medeniyeti Mısır medeniyetinin neden nasıl çöktüğüdür, nasıl oluyor da bu büyük medeniyet sanki her şeyi İle terk edilmiş bir halde dünyanın sonraki milletlerine miras olarak bırakıldı.
.
Mısır’ın çöküş dönemindeki olayları incelenmesi gereken olaylar olarak görüyoruz, bu yıkılma dönemlerindeki hareketlerin aydınlanması için tarihi notları ele almak istiyoruz.
.
Bilinen en önemli olay Exodus (Yahudilerin Mısırı terk edişi) olayıdır, bu olay Mısırın parçalanma tarihinin en öneli olayıdır, bu olay yeterince aydınlık değildir, Mısır devleti yıkıldığı için mi Yahudiler terk etmiştir yoksa Yahudilerin terk etmesinden sonra mı Mısır yıkılmıştır.
.
.
Diğer önemli olaylar ise Mısır ve Ortadoğu ilişkileridir, (Yahudilerin Mısırı terk edip gittikleri yerlerden biri Ortadoğudur), işte bu dönemin Mısır tarihinden önemli bir sayfa Kuş kırallığıdır.
.


Kuş kırallığının ticaretle uğraşan antik millet olduğunu tarih kayıtları göstermiştir, bu tarih büyük Mısır medeniyetinin Hint Okyanusu ticaret tarihidir, yani Büyük Mısır medeniyetinin tedarikçisidirler.
Nubyalılar sadece eski Mısır’ın varlığı sırasında değil, MÖ 3100’de Mısır’ın birleşmesinden çok daha önce müreffeh bir medeniyetti.
https://www.libertarianism.org/columns/commerce-trade-ancient-africa-kush
.
Sudan ve Güney Mısır Nil Vadisinde adı Kush Krallığı olan eski bir krallık kuruldu (daha sonraki yıllarda Kuzey Pakistan’da Kuş kırallığı-Kuşhan olmuştur), adından da anlaşılacağı üzere bu kırallıklar Türk kırallıklardır.
.
Nubia’daki Kuş egemenliği dönemi, Geç Bronz Çağında, Mısır Krallığının dağılmasından sonra kuruldu.
Kush-Kuş kırallığı, erken dönemde Napata’da (Karima, Sudan ) merkezinde kuruldu.
Sonra Kashta-Kushite-Kuş kırallığı MÖ 8. yüzyılda Mısır’ı işgal etti, Mısır Yirmi beşinci Hanedanı yenilene kadar firavunlar arasında Kush hükümdarlar da vardı, “Yeni Assur İmparatorluğu’nun egemenliği altınaki Asurbanipal yüzyıl sonra Psamtik I tarafından Mısır’dan atıldı.”
https://en.wikipedi0.org/wiki/Kingdom_of_Kush
.
Tarihe düşülen önemli bir not; “Nubia ve Yukarı Mısır’ın hükümdarı olan Piye, Nubia’nın gücünü Thebes’in ötesinde Aşağı Mısır’a genişleterek Mısır yöneticilerinin kavga etmesinden faydalandı.”
Bu not belge mısır kırallarının kendi aralarında taht kavgasına girdiğini göstermektedir.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Piye
.
Kuş kırallığı’nın ikinci kıralı Taharqa’nın hükümdarlığı MÖ 690’dan MÖ 664’e tarihlenebilir (Taharka-Tuhurk-Turk kelimesi olabilir).
Kawa IV, 7-13. Satırda Taharka şöyle diyor: “O (Taharqa), Majestelerinin merhum Kral Shabataqo / Shebitku’nun Nubia’dan gönderdiği güzel gençler arasında kuzeye doğru Thebes’e yelken açtı.”
https://en.wikipedi0.org/wiki/Taharqa
Kuş; Türkçe bir kelimedir, uçan canlıdır, kuşlar hür canlılardır, ayrıca kuş uçtuğu için kutsal canlıdır, her canlı uçmak ister.
.
Atbara, Sudan’ın kuzeyindeki Nil Nehri’nde bulunan 111.399 (2007) bir şehirdir, iki nehrin birleştiği yer.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Atbara
Türkiyede Atabarı vardır
Bar kelimesi birliktelik, topluluk, el ele tutuşmak, bağlamak ve beraberlik (Atabarı; Ata için beraberlik barı)
Orta Amerikada antik Ataberia kültürü vardır.
.
Necho Mısır kralı idi, 26 Hanedanlığı dışladı (610-595 BC), Yeni Assur İmparatorluğu, Neo-Babil İmparatorluğu ve Yahuda Krallığı tarihlerinde önemli bir rol oynamıştır.
Necho’nun kampanyalarından ikincisinin amacı Asya fetihidir, Neo-Babil İmparatorluğu’nun batıya doğru ilerlemesini kontrol etmek ve Fırat üzerindeki ticaret yolunu kesmekti.
Ancak Mısırlılar, Babillerin beklenmedik saldırıları sonucu yenildiler ve sonunda Suriye’den atıldılar.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Necho_II
.
Büyük Firavun Amasis II, MÖ 526’da öldü ve yerine geçen Psamtik III Mısırlı önemli müttefiklerin Persler’e kaçmasına neden oldu.
Psamtik III Memphis’e kaçmadan önce Pelusium Savaşı’ndaki Persler tarafından güçlü bir şekilde mağlup edildi, burada Persler onu yendi ve onu esir aldı.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Achaemenid_Empire
Bu tarihten sonra Pers İmparatorluğu doğdu Mısır İmparatorluğu çöktü, Persler sonraki yüz yılda üç kıtaya yayıldı.
.

.
.

TİGRE (TİGRAY) ANTİK YEMEN-ETYOPYA BİRLEŞİK KÜLTÜRLERİ VE KIZILDENİZ TİCARET DİLİ

TİGRE (TİGRAY) ANTİK YEMEN-ETYOPYA BİRLEŞİK KÜLTÜRLERİ VE KIZILDENİZ TİCARET DİLİ

.

Etyopya Yeha yazıtları MÖ. 700

Etyopya Yeha yazıtları MÖ. 700

.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi