ev / TARİH / İslamiyetin altın çağında sır bir bilgin, al-Ṭūsī ve zümrüt tablet..

İslamiyetin altın çağında sır bir bilgin, al-Ṭūsī ve zümrüt tablet..

İslamiyetin altın çağında sır bir bilgin, al-Ṭūsī
Abū Mūsā Jābir ibn Ḥayyān, al-Ṭūsī olarak adlandırılır c. 806-816,
Arapça’da, genellikle Jabirian corpus olarak adlandırılan muazzam sayıda ve çeşitlilikte eserin sözde yazarıdır.
Günümüze ulaşan eserler çoğunlukla simya ve kimya, büyü ve Şii dini felsefesi ile ilgilidir.
Bununla birlikte, külliyatın orijinal kapsamı geniş ve çeşitliydi,
Kozmoloji yıldızlar ilmi
Astronomi uzay
Astroloji – uzay insan ilişkisi
Tıp – sağlık
Farmakoloji – ilaç
Zooloji – hayvan
Botanik – bitki
Metafizik – görünmeyen güç
Mantık – ölçüm tanı bilimi
Gramer – dil

Tus şehri birçok bilim insanının doğum yeridir, Bağdat İslami bilim merkezini Tus şehri bilimcileri kurmuştur.
Horasan İslamiyet tarihinde çok önemli bilgeler yetiştiren bir coğrafyadır, Anadolu yoluyla Avrupa’ya İslamiyeti yayan bilgeler genellikle “Horasan Erenleri” diye anılırlar.

Hakikat! kesinlik! İçinde şüphe olmayan şey!
Yukarıda olan aşağıda olandan,
aşağıda olan yukarıda olandandır
ve bir [şeyin] mucizelerini gerçekleştirir.
Her şeyin Bir’den geldiği gibi.
Babası Güneş, annesi Ay’dır.
Toprak onu karnında taşıdı ve Rüzgar,
Ateş olacak Toprak gibi onu karnında besledi.
Dünyayı latif-ince olandan,
en büyük güçle besleyin.
Yerden göğe yükselir
ve yukarıda
ve aşağıda
olana hükümdar olur.

—Zirnis, Peter 1979. Câbir ibn Hayyân’ın Kitâb Usṭuqus al-uss’u . Doktora tezi, New York Üniversitesi, s. 90.
—Holmyard, Eric J. 1923. “Zümrüt Tablo” içinde: Nature , 122, s. 525-526.

Tus şehri birçok bilim insanının doğum yeridir, Bağdat İslami bilim merkezini Tus şehri bilimcileri kurmuştur.
Horasan İslamiyet tarihinde çok önemli bilgeler yetiştiren bir coğrafyadır, Anadolu yoluyla Avrupa’ya İslam’ı yayan bilgeler genellikle “Horasan Erenleri” diye anılırlar.

 

.

İznik Medresesi ve Tabiatın enerji ile gelişim varlığını açıklayan Kayserili alim DAVUDİ KAYSERİ 1350

İznik Medresesi ve Tabiatın enerji ile gelişim varlığını açıklayan Kayserili alim DAVUDİ KAYSERİ 1350

.

Müslümanlar bilime önem verdiği tarihte Avrupa karanlık çağda idi, Meraga rasat evi ve Gökbilimci Tusi

Müslümanlar bilime önem verdiği tarihte Avrupa karanlık çağda idi, Meraga rasat evi ve Gökbilimci Tusi

.

Hakim(Filozof) Ebul-Kasım Firdevsi Tusi ve dönemin önemli cerrahi resmi..

Hakim(Filozof) Ebul-Kasım Firdevsi Tusi ve dönemin önemli cerrahi resmi..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi