Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / Sivil toplum – toplumların yönetim çekirdeği

Sivil toplum – toplumların yönetim çekirdeği

Sivil toplum – toplumların yönetim çekirdeği

Hükümet; Topluma hükmeden teşkilat

Asker toplum; Devletin savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamak.

Sivil toplum; Devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum
Sivil toplumlar halkın bağımsız yönetimleridir, hükümetler sivil toplumları destekler.

.
Topluluklarda sınıflama örnekleri..

Siyaset topluluğu
İnanç topluluğu
Bilim topluluğu
Kültür topluluğu
Sağlık topluluğu
Yardım topluluğu
Hareket topluluğu
.
İnanç topluluğu;
Herhangi bir inancın maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları

Bilim topluluğu;
bilim çalışmalarının maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları

Kültür topluluğu;
kültür toplumunun maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları

Yardım topluluğu;
maddi kazanç olmaksızın topluluklara maddi destek çalışmaları yapan örgütlenme

Sağlık topluluğu;
insan sağlığı çalışmalarının maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları

Hareket topluluğu;
Herhangi bir hareket(bedensel hareket) maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları
.

Sivil toplumlar iki çeşittir
– Devlet dahilindeki yönetim kontrollu sivil toplumlar
Devletin halkının ihtiyaç ve istekleri doğrultusundadır

– Uluslararası sivil toplumlar
Bu toplumlar devletin dışındaki yönetim kontrollu kuruluşlardır, iki önemli çalışma yaparlar…
Uluslararsı insan ihtiyaçlarını desteklerler..
Diğer devletlerin istek ve ihtiyaclarını destekler..

Uluslararsı insan ihtiyaçları
Bütün insanların ortak ihtiyaçlarıdır..bazen ihtiyaç oluşturucular bu çalışmaları kendi hakimiyetlerini yaymak için kullanırlar

Diğer devletlerin istek ve ihtiyaclarını destekler..
Bu ihtiyaçlar komşular arası ilişkilede etkindir..
.

Uluslararsı sivil toplum kuruluşları devletlerin en çok dikkat etmesi gereken toplumsal kurumlardır, bu kurumlar devletlerin diğer devletler tarAfından sivil toplumlarca yaptırım uygulamalarında kullanılır..

.

Türk Ocakları 1912- Başbuğ Enver Paşa ve izci andı 1914

Türk Ocakları 1912- Başbuğ Enver Paşa ve izci andı 1914

.

Hakkında Türk Bilimi