ÜRDÜN’DE ANTİK KAYA YAZITLARINDA ASYA DEVELERİ… TÜRK KÜLTÜRÜ.. MÜ

Ürdün’deki MÖ. devire ait antik kaya yazıtlarında çift hörgüçlü Asya develeri resmedilmiştir.


“Asya develerinin Ürdün antik kaya yazıtlarındaki yazılar Yemen’deki yazıtların benzeridir, Yemen’deki Tarım-Nebati kültürü antik Türk kültürüdür, MÖ 700 yılındaki Yemen yöneticisi kadındır ve adı Bilgekız-Bilkıs dır. Yemen bölgesinde Tarım isimli tarım bölgesi vardır, ayrıca antik sulama barajı ve Seyan(Seyhun-Seyhan) isimli yer de vardır. Ürdün’ün Petra şehri antik Yemen kültürüne aittir”
Ürdün-Petra MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Nebatiler’e başkentlik yapmıştır (Nebat, Arap dilinde tarım-bitki demektir).

Bu yazıt ve resimler Ürdün antik tarihinde Asya İpekyolu ticaretinin göstergesi mi yoksa Ürdün antik insanlarının Asya kökünü mü gösteriyor araştırılmalıdır.
Afrika’nın kuzeyindeki antik kültüre “AfroAsiyatik kültür denmektedir, bu tanım Afrika’daki Asya kültürü tanımıdır.

Ürdün antik kaya yazıtlarına Safaitik yazı denmektedir, ayni dönemlerde Anadolu’da Lineer-doğrusal yazı kullanılmaktadır, yine ayni dönemde Anadolu’dan İtalya’ya göç etmiş eTtrüsk Türkleri ve benzer yazıtları vardır.
Etrüsk yazıtlarının bir dönem alfabesi Asya Türk alfabesi ile aynıdır.


.
.

Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)

Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)

.

Üç tarım coğrafyası; Seyhun – Seyhan – Seyan

Üç tarım coğrafyası; Seyhun – Seyhan – Seyan

.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi