AKDENİZ DİLLERİNDE Â, ALP, ALO VE ALLAH

Akdeniz dillerinde L baskılı birleşik bir dil mantığı oluşmuştur, bu mantık MÖ1000li yıllarda farklıdır, hangi etken bu değişimi oluşturmuştur tam olarak bilinmez, fakat eTrüsk dilinin Latin diline dönüşümü milat olarak görülebilir..
 tanımı kutsal yüksek mevki demektir, eski Türkçe dilinde kullanılmış günümüzde kullanılmamaktadır.
ALP tanımı bütün Avrupa’da ve Türkçe’de ayni özellikle kullanılmaktadır.
ALO tanımı Avrupa’daki iletişim seslenişidir.
ALLAH tanımı Arapça’daki TANRI tanımıdır..
Türkçe’de kullanılan A ve E sesi Akdeniz dillerinde birleşik tek ses olarak söylenir, bu özellik Arapça dilindeki özelliktir, al ile el sesi ayni sestir, Â uzerinde şapkası olan yüksek tanımdır, Â li, Â li m, Â li ye, Â min, Â mir, Â yin, Â kif, Â dem, Â mâ… gibi. buradan Arapça dilinin Yeni Akdeniz Dili bağı görülmektedir.

AL Varlık ilavesi
ALA Sürekli varlık ilavesi, alaka tanımının öncülü
ALLA Varlık ilavesi ilave varlığı (İslamiyet inancında Arap kültüründe H sesi eklenerek tanrı tanımı olarak kullanılır)
ALO Varlık lavesi alanı, Avrupa dillerinde sesleniş bağı olarak kullanılır, bu özellik Arap kültüründeki Allah kutsal tanımının bölgesel tanımı gibi görülmektedir, günümüzde lelefon iletilerinde öncül sesleniş olarak kullanılmaktadır..

ALİ, ALİM, ALİYE
Ali
Alim
Aliye

ALT, ALTAN, ALTAY
Alt; Taban, taşıyıcı.
Altan; Güneşin doğuşunu ve umudu çağrıştıran, güçlü, cesaret, liderlik ve aydınlık, pozitif.
Altay; Taban yansıtıcı, Altay dağları Türklerin yayılma alanıdır.

EL Türkçe dilinde “çoğul bağı ilavesi” tanımıdır..

ALP Varlık ilavesi parçası, Avrupa dillerinde yükseklik olarak tanımlanmıştır, Türk dilleriinde de ayni tanımdadır.
ALP ER Türk dillerinde yüksek kişi anlamındadır
ALP HAN Türk dillerinde yüksek yönetici anlamındadır
AL FA Avrupa dillerinde lider anlamındadır
AL FA BE Akdeniz dillerinde yazım mantıkları olarak tanımlanır
http://www.turkbilimi.com/alp-alp-er-alp-han-al-fa-al-fa-be/

ALP, ALPH, ALF, ALFABE
ALP Varlık ilavesi parçası, Avrupa dillerinde yükseklik olarak tanımlanmıştır, Türk dillerinde de ayni tanımdadır, yöneten yükseklik..
ALPH Alp kelimesinin İngilizce yazılımı.
ALF-ALFA alpha, yönetici gücü olan.
ALFABE yazıların harf-mantık tanımları.

Alp kelimesinin hem Avrupa hem Türk dillerinde ayni mantık tanımı şaşırtıcıdır, bu tanımda AL tanımı geniş bir coğrafyada kutsallık kazanmıştır.

Türkçeden İngilizceye Selam! çevirileri
salute selam, selamlama, selâm durma, öpüşmek
salaam selam
salutation selamlama, selam
greeting selamlama, tebrik, karşılama, selam, kutlama

Türkçeden İngilizceye Merhaba! çevirileri
Hello! Merhaba!, Selam!, Alo!, Allah Allah!, Hey!, Vay be!
Hi! Merhaba!, Selam!, Hey!, Baksana!, Hayret!
How do you do? Merhaba!, Tanıştığımıza memnun oldum!
Hallo! Alo!, Merhaba!
Hullo! Maşallah!, Merhaba!, Alo!, Yahu!, Vay be!
Chin-Chin! Sağlığımıza!, Şerefe!, Selam!, Merhaba!
Ave! Merhaba!, Selam!, Güle güle!, Hoşça kal!

Bu yazı TÜRK kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır.
.
.

ALP – ALP AY – ALP ER – ALP HAN – AL TAY – AL FA – AL FA BE


.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi