pHunik ve Venedik-Alevi kültürü akrabalığı

Phoenician, Phoenic, pHunik, Fenik, Fenike, Veniçe  bu tanımlar ve toplumlar Akdeniz kültürlerine aittir, bu tanımlarda Hun Türk izleri bulunmaktadır, Libya’nın kuzeyinde Hun antik şehri bulunmaktadır, yöneticilerinde Türk isimleri vardır, ayrıca bu kültürler Trakyen Türk kültürü izleri taşımaktadır, bu toplumun bağları hakkında yeterli bilgi bulunmamakta ve tarih araştırmacıları bu toplumun diğer toplumlar arasındaki bağlar konusunda kararsız kalmaktadır.

Venedik ve alevi kültürü akrabalığı
– Aslan tamgası:
Her iki kültürde aslan tamgası vardır, Türk kültüründe kurt tamgası vardır.
İran Türk devleti Safeviler’in bayrağı Venedik aslanı gibidir, Safeviler alevi Türklerdir.
– Kırklar konseyi:
Her iki kültürde önemli yönetici kırklar konseyidir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Forty
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kırklar_Cemi
– On iki yıldız ve on iki imam:
Venedik yuvarlak masasında 12 yıldız- yönetici vardır, alevi kültüründe de 12 imam vardır.

YUVARLAK MASA ŞÖVALYELERİ VE AVRUPA’DA ÜÇ TAMGA


.
.

ANADOLU TARİHİNDE RUNİK YAZI KULLANAN “P” KÜLTÜRLÜ ŞEHİRLER

Venedik gizli yargı örgütü, On’lar Konseyi 1310-1797

Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.


.

Deniz insanları’nın Kuzey Afrika’daki devleti Kartaca ve Han nibal Mö247- Mö.183

.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi