İmparatoriçe ve İngiltere seçme – seçilme yönetim hakları

.
Dünyanın Roma döneminden kalma en eski yönetimlerinden olan İngiltere, Roma yönetimlerinin geliştirilmiş şeklidir.
.
Mar- mari; Meryem’in temsilcisi
Garet; Büyük
Margaret; Meryem’in büyük temsilcisi

Anadolu tarihinde Barat Anna olarak geçer, bu tarih İngiltere tarihinin Anadolu’dan geldiğinin göstergesidir, Barat Anna daha sonra Margaret olmuştur, çünkü bu tarihteki Anadolu coğrafyasında ve dünyada  henüz Hıristiyanlık yoktur.
.
Margaret; Suo jürüsü; İmparatoriçe; Kraliçe; Lordlar meclisinin tek kadın üyesidir, seçilmez, aileden geçer, imparator yetkisindedir.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Suo_jure
.
Lordlar meclisi; Soylulardan oluşan üst yönetim meclisi, soyluların arasındaki seçilen üst yönetim meclisidir.
“Evvelce üyeliği babadan oğula geçen asilzadelerden oluşan” bu kurumda, günümüzde üyelik çeşitli yollarla ve tarzlarda “Kraliçe” veya partiler tarafından atanma yoluyla gerçekleşmektedir.
İngiltere’de özgür olan insanların bir yasa ile başlayan tarihi vardır, bu tarih özgürlük anayasası olarak bilinir, fakat “özgür hiç kimse” diyerek başlayan ve özgür olanların özgürlüklerini koruma altına alan bir yasadır, yasanın çıktığı tarihte devletlerde çok miktarda köle insan yaşamaktadır, yasanın çıktığı tarihte Güneş batmayan ülke- İngiltere’nin dünya üzerinde birçok köle devleti bulunmaktadır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Magna_Carta
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Lordlar_Kamarası
https://en.wikipedi0.org/wiki/House_of_Lords
https://en.wikipedi0.org/wiki/Margaret_of_Mar,_31st_Countess_of_Mar
.
Avam meclisi; Avam’ın oluşturduğu meclis, avam halkın seçimindeki oluşan meclistir.
İngiltere’de köle insan gurubunun kölelikten kurtulduktan sonra kendi aralarında seçme ve seçilme haklarının oluşturulduğu meclistir, yasanın çıktığı tarihte Güneş batmayan ülke- İngiltere’nin dünya üzerinde birçok köle devleti bulunmaktadır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Avam_Kamarası
.

Avrupa’da adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren antlaşma” -1215.

Avrupa’da adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren antlaşma” -1215.

.

İngiltere-Avrupa antik milletleri ve Türk ataları…ve Osman Çataloluk; ” Türkün Genetik Tarihi”

İngiltere-Avrupa antik milletleri ve Türk ataları…ve Osman Çataloluk; ” Türkün Genetik Tarihi”

.

Asya, Avupa ve Afrika’da 3000 yıllık “Kutsal Bakire” Vestal Virgin tarihi

Asya, Avupa ve Afrika’da 3000 yıllık “Kutsal Bakire” Vestal Virgin tarihi

.

Kadın tamgası ay ve kadın koruma işareti lunula

Kadın tamgası ay ve kadın koruma işareti lunula

.

Hakkında Türk Bilimi