GELİBOLU ALAN TARİHİ 1305

II. Andronikos Palaiologos döneminde Türklerle savaşmak üzere Bizans hizmetine giren Katalan Birliği 1304 İlkbaharında Anadolu’ya geçtiğinde onlara refakat eden Bizans kuvvetleri içinde Alan askerleri de vardı.
Yine bu Alanların Katalanların lideri Roger de Flor’un 1305 Nisanında müşterek imparator IX. Mikhail’in Edirne’deki sarayında öldürülmesinde başrolde olduklarını görmekteyiz”.
Liderlerinin öldürülmesine kızan ve işgal ettikleri Gelibolu yarım adasını kendilerine üs haline getirerek civardaki bölgeleri talan etmeye başlayan” Katalanlar üzerine gönderilen Bizans ordusu içinde de yine önemli sayıda Alan süvarisi vardı.

1305 Mayıs’ında donanmaları Cenevizliler tarafından imha edilince” büyük güç kaybeden Katalanlar, daha önce savaştıkları Türklerden yardım istemek zorunda kaldılar.
Bizans’a karşı ittifak kurmak için karşı kıyıdaki Türklere elçi gönderen Katalanların bu teklifi uygun görülünce ilk olarak 500 kişilik bir Türk piyade birliği gelmiş, daha sonra kısa süre içinde çok sayıda Türk Gelibolu’ya geçmişti”.
1305 yılında Gelibolu’ya geçen Türkler ile birleşen Katalanların Trakya’daki yağma ve talan hareketlerinden bunalan Bizans yönetimi buna son vermek için harekete geçti.
Ancak 10 Haziran 1305’te Tekirdağ yakınındaki Apros (İncecik)’ta taraflar arasında meydana gelen savaşta Bizans ordusu neredeyse tamamen imha edildi”.
Bu mağlubiyetten birkaç gün sonra Bizans ordusunda görev yapan Türkopoller de Katalanların safına geçerek soydaşları Ece Halil’in kuvvetlerine katılmışlardı.
Pakhymeres, Apros savaşının ardından Katalanlara katılmak üzere Gelibolu’ya giden Türkopolleri takip eden eş ve çocuklarının Alan ücretli askerleri tarafından yakalanarak imparatora gönderildiklerini ve imparatorun da Türkopolleri yeniden kendi tarafına çekmek için onları kullandığını fakat bunda başarısız olduğunu ifade etmektedir.
https://tarihvearkeoloji.blogspot.com/2015/06/alanlar.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alanlar
.
.

Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey ve Ece Beyliği – ..1300…

Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey ve Ece Beyliği – ..1300…

.

Düşmanın paralı Türk askerleri – Türkoploller

Düşmanın paralı Türk askerleri – Türkoploller

 

 

Ege Denizinde Bizans’ı destekleyen Anadolu Selçuklu denizcilik tarihi 1081-1426

Ege Denizinde Bizans’ı destekleyen Anadolu Selçuklu denizcilik tarihi 1081-1426

.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi