Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1948-1951 ve günümüzdeki belediyelerin çiftçi desteği

.
Bir zamanlar Türkiye’de her taraf süt dolu iken Amerikan süttozunu çocuklara vererek güçsüz, kudretsiz nesil oluşturuldu..
Ayrıca çiftçilerin sütleri devlet tarafından desteklenmedi.


.
Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir.
16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.
.


Bu günlerde bazı belediyeler tarımsal destek çalışmaları başlatmışlar ve çocuklara süt dağıtımı yapmaya başlamış, bu hareket hem fakirleri hemde çiftçileri destekler.
Çocuklara süt dağıtan yeni belediyelerimizi kutluyoruz.
.
.
TÜRKLÜK PAYLAŞMAKTIR
YESEVİ, HACI BEKTAŞ VELİ VE DİĞER ATALAR GİBİ
.

Hakkında Türk Bilimi