Kayı Boyu (IYI)

Ev / Genel / Kayı Boyu (IYI)

Kayı Boyu (IYI)

Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud’a göre Divân-ı Lügati’t-Türk’deki yirmi iki Oğuz bölüğünden “İkincisi; “Kayığ”lardır. Belgeleri şudur :  IYI diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

Oğuzların Bozok kolundan bir boydur. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. Reşidüddin’nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan’dır.

Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.

Kayı Boyu,Osmanlının kuruluş dönemlerinde Evrenos Gazi ve Hacı ilbeyi gibi beyleri ile balkanların fethinde büyük yararlılık göstermiş, Vardar ovası ve Kaza-i Cuma havarisine yerleşmişlerdir (Evrenos gazi ve Hacı İlbey’in aileleri bugün bile bilinmektedir).

Bugün, Kayı boyu mensupları Türkiye’nin birçok yerinde olmakla beraber, genellikle; Ankara, Çankırı, Eskişehir, Mihalıççık, Orhaneli, Isparta, Burdur, Fethiye, Muğla, Aydın ve Ödemiş civarındaki köylerde yerleşmişlerdir.

Tarih boyunca Kayı Boyunun yerleştiği bölgeler; Hindistan: Babür devleti, İran, Irak, Suriye, Urfa: Karacadağ da ikamet etmişlerdir.

OSMANLI PADİŞAHLARI NIN ATASOYLARI KAYI BOYUDUR.

KAYI BOYU DAMGALI bu kılıç; Kabe’nin İslamiyet öncesi bekçiliğini yapan Kabe’nin bekçisi Osman İbn Talha ‘dan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’e geçtiği söylenen kılıç , (600lü yıllarda Mekke’de kılıç imalatı yapan Kayı Boyu ailesinin yapımı olduğu söylenmektedir).

BULGAR TARİHİNİ ANLATAN BİR ÇALIŞMA-HAN ASPARUH ÇADIRI; bu resimdeki kayı boyu damgasıda  Bulgar boyunun Kayı Boyu olduğunu göstermektedir

.

Han Kubrat-Kurt abidesi Ukrayna-Poltava.

 

Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor