Antik dönemlerin KUZEY İPEK TİCARET YOLU, yeni KUZEY DENİZ TİCARET YOLU..

.


.
Dünyanın üretim merkezi DOĞU ASYAya kurulur iken DOĞU-BATI ticaret yollarında çok önemli gelişmeler var..
.
Tarihin en büyük ticaret yolu ipek yolu’dur
İpek yolu çoğunlukla Asya kara yoludur, fakat Hint Okyanusu hem Hindistan hem çin ticaretinde tarihi bir öneme sahiptir…
Çin’den yeni ipek yolu çalışmaları hem karada hem denizde devam ediyor..
.
Tarihin bütün zamanlarında Akdeniz’li tüccarların yaşamı bu ticaret yoluna bağlı olmuştur…
.
Yine tarihin geçmiş dönemleri bölgede sırasıyla oluşan, Mısır, Anadolu, Roma, Hıristiyan Bizans, İslam Arap ve Türk tarihleri daima bu ticaret yolu ile zenginleşmiştir…
.
Bu sosyal hareketler hem tarihin akışı hem de coğrafyanın iklimi ile birlikte oluşmuştur..
.
Bütün antik belgeler dünyanın kurak ve yağışlı dönemlerinden bahseder, bunlar çok etken değişken dönemlerdir, içlerinde en yıkıcı olana NUH TUFANI denmiştir..
.
.
Günümüzde dünyadaki yıllardır iklim sıcaklıkların sürekli artışı ile kuzey ve güney kutuplarında birikmiş olan buzları eritme devresine girmiştir.
Buzulların erimesi iki önemli olayı etkilemiştir..
1 Binlerce öncesinden kalan donmuş canlı hayatın buzların erimesi ile ortaya çıkan ve günümüze kalan örnekleri
2 Kuzey ve güney denizlerinde çözülen buzların deniz yolunda deniz araçlarına yol vermesi
.
.
Karaların çoğunluğu kuzey yarıküre’de dir ve kuzey deniz geçişleri buzlarla kaplı olunca deniz yolculuğu yapılamaz..
Kuzey denizindeki buzlar eriyince ise anakara’nın kuzey denizlerinden geçişler ortaya çıkar…
.
.
Büyük ana karanın kuzey bölgesindeki İskandinav ülkeleri ve büyük devlet Rusya’dır..
Kuzey ülkeleri denizlerin erimesi ile ortaya çıkan deniz ticaret imkanını kullanmaya başlamıştır…
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi