DOĞU İLE BATININ VENEDİKTE BULUŞMASI bir harita ve hakkındaki siyasi bilgiler.. 1534

.
“Müslüman ticareti olmasaydı, Venedik var olmazdı. 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Akdeniz ticaretine egemen olan güçlü deniz cumhuriyeti “La Serenissima” yerine, muhtemelen lagün yerleşimi olan bir balıkçı köyü olarak kalacaktı.”
.
Fatih Sultan Mehmet 1453 te İstanbul’u almış ve Avrupa’nın en büyük gücü olmuş idi, aynı donemde Uzun Hasan Karakoyunlu devletini İmparatorluk haline getirmekte idi..
Bu dönemde her iki devlet arasında büyüklük tartışması oluştu… hatta aralarında savaş dahi oluştu.
Venedikli Yahudiler Osmanlı devleti, Karakoyunlu devleti ve Mısır Memlük devleti ile ticari ilişkilerini sürdürmek için çeşitli hareketler uygulamakta idi…


.
İşte tam bu dönemde KALP ŞEKLİNDE BİR HARİTA iki ayrı dilde yaygın halde kullanılmaya başladı.
Haritanın özelliği üzerinde ayrıntıların Arapça yazılmış olası idi Latince olan renkli fakat üzerinde ayrıntısı olmayan bir harita idi…
.
Bu harita çok farklı siyasi yapıya sahip haritadır, benzeri dünyada bir daha olmamıştır…
Haritanın ilginç yönleri ve soruları
1 Haritayı kim yaptı
2 Harita neden kalp şeklinde
3 Harita neden iki farklı rekli ve iki ayrı dilli
4 Haritayı kim sahiplendi
.
Tunuslu Hacı Ahmed, kendisini “Tunus’lu” olarak tanımlayan Ahmed küçüklüğünden itibaren Mağrip’teki Fez şehrinde yaşamış ve çalışmalarını orada sürdürmüş, Sokrat, Eflatun ve Suriye’li müslüman coğrafyacı Abul Feda’nın eserlerini okumuş, hukuk, felsefe ve coğrafya öğrenmiştir.
Yazdıklarına göre kafirler ya da Osmanlılar tarafından Avrupalılara verilen genel adla “Yabancı-Frenk” ler tarafından kaçırılarak köle edilmiş ve satılabilecek bir harita yaparak bu kölelikten kurtulmak için Dünya Haritası’nı hazırlamıştır.
.
Harita aralarında Alman Johannes Werner (1468-1522) gibi matematikçilerin bulunduğu farklı kartograflarca geliştirilen “cordiform” projeksiyonuna göre, yani kalp şeklindedir ve Afrika, Asya, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarını ve güneyde de Antarktika kıtasını göstermektedir.
Siyah renkli mürekkep kullanılarak basılan harita (112 cm x 113 cm) ebadındadır.

Haritanın Hacı Ahmed tarafından mı yapıldığı ya da bir Avrupa’lı tarafından yapılıp ta ondan Hacı Ahmed tarafından mı uyarlandığı hususunda kati bir kanıt yoktur.
Bu konuda Batı ‘lı kaynaklar, Fransız kartograf ve matematikçi Oronce Finé (1494-1555) tarafından 1534 yılında yapılan bir haritanın Hacı Ahmed tarafından Osmanlıca açıklamalar ve yer adları eklenerek aynen uyarlandığı kanaatindedirler.

Haritanın kalıbı elma ağacı üzerinde, 6 parça olarak Venedik’te hazırlanmış olup, 1559 yılında hazırlanan bu kalıplardan baskı alınıp alınmadığı, alındıysa kaç nüsha basıldığı bilinememektedir.
Bazı kaynakların belirttiğine göre gücünü ticaretten alan Venedikliler bu haritanın barındırdığı bilgilerin Osmanlıların eline verilemeyecek kadar hassas ve önemli olduğu düşüncesiyle harita kalıplarına (ve varsa basılmış harita nüshalarına) el koymuşlardır.
Venedik’lilerin Onlar Konseyi arşiv depolarına kaldırılan bu kalıplar zamanla unutulmuş ve Onlar Konseyi arşivleri müdürü Christoforo Antonio Loredan tarafından 1759 yılında tesadüfen bulunmuşlardır.
Bu kalıplar kullanılarak haritanın basımı böylece ancak 1795’te mümkün olmuş ve kalıplardan 24 nüsha alınabilmiştir.
Kalıp tahtaları halen Venedik’teki San Marco kütüphanesinde bulunmaktadır; ancak geçen zaman boyunca çatladıkları için bunlarla yeni baskı yapmak mümkün değildir.
Chicago Üniversitesi kayıtlarına göre dünyada varlığı bilinen 11 nüsha mevcuttur.
.
Kimin yaptığı çok önemli değildir, önemli olan kullanım başarısıdır, harita Doğu Akdeniz’in Türk hakimiyetine hoş ve dost görünmek için yapılmıştır….
.
Doğu ile Batı’nın Venedik’teki Buluşması


.
Osmanlı hükümdarları Bizans ve diğer yabancı kadınlarla evlendi..
Akkoyunlu kurucusu Kara Osman, Bizans prensesleriyle evlendi.
.
Uzun Hasan,
(d. 1423 – ö. 6 Ocak 1478), Akkoyunlu hükümdarı olup, bugünkü İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’nin bir bölümünü kapsayan bir coğrafyada 1453-1478 yılları arasında hüküm sürmüştür.
.
Concina, “Tüm cephe bir zamanlar Zen ailesinin Venedik Cumhuriyeti’ne katkılarını anlatan fresklerle kaplıydı.
“Friz, 15. yüzyılda İran’daki Türkmen han Özun Hasan’ın Misyonu Caterino Zen’in bir hatırasıydı .”
.
Theodora Megale Komnene, Despina Khatun olarak da bilinir.
Venedikli gezgin şöyle yazmıştı: “O zamanlar daha güzel bir kadın yoktu ve tüm İran boyunca büyük güzelliğinin ve üstün cazibesinin ünü yayıldı.”
.
Venedikli bir büyükelçi Ambrogio Contarini Persia’ya geldikten sonra Uzun Hassan Contarini’nin bir raporla Venedik’e dönmesine karar verirken Giosafat Barbaro kalacaktı.
Barbaro, Uzun Hassan 1478’de öldükten sonra Pers’i terk eden son Venedik büyükelçisiydi.
Hasan’ın oğulları taht için birbirleriyle savaşırken, Barbaro bir Ermeni rehberi tutup kaçtı.
.
Osmanlı Devletinin başında Fatih Sultan Mehmed, tam bir cihangîr gibi hareket etmekte ve kendisini bütün Türklerin, Müslümanların, hatta Hristiyanların hamisi ve yer yüzünün büyük hükümdarı olarak kabul etmekteydi.
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan da kendisini bütün Türklerin ve Müslümanların hamisi hatta Türkistandan Anadoluya kadar uzanan geniş sahaların hükümdarı olarak görmekteydi.
.
.
1464 gibi erken bir tarihte Uzun Hasan, Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü düşmanlarından biri olan Venedik’ten askeri yardım talep etmişti .
.
.
Zen ne muhteşem bir aile oldu!
1393-1395’te Nicolo Zen Grönland ve Orkney Adaları’nı keşfetti.
1398’de kardeşi Antonio bunu Nova Scotia’ya kadar yaptı.
15. yüzyılda Daragon Zen, (Mısır) Arabistan’da çalıştı.
15. yüzyılda İran’daki Türkmen han Özun Hasan’ın Misyonu Caterino Zen’in bir hatırasıydı
16. yüzyılda, Pietro Zen Şam’da başkan yardımcısıydı.
1537’de Osmanlılarla savaşa destek verdi.
Pietro’nun oğlu Francesco, Türk mimarisini öven ilk batı kitabını yazdı
Diğer oğlu Nicolo, Abbasilerin tarihini derledi.
.
.
.
Mühim not:
Bu çalışmalar meyvasını vermiş, Bölgede hakim olan Türk beyleri arasında savaşlar yapılarak beylikler ortadan kalkmıştır. Mısır ve İran bölgesindeki Türk hakimiyeti yıllar içinde Türklerin egemenliğinden çıkmıştır.
Venedik’liler Osmanlı’ları Bazen desteklemiş bazen savaş açmışlardır, bu davranışlar kazançlarını dikkate alarak yapılan hareketlerdir.
Osmanlının çok önemli iki deniz savaşı Venediklilerle olmuştur, ilki(Preveze) deniz savaşında yenilen Venedikliler ikinci(İnebahtı) deniz savaşında Osmanlıları yenmişlerdir.
Amerika kurulduğunda Amerika’daki Tüccarlar Osmanlı için SEMİZ ÖRDEK OSMANLI demişlerdir…. o tüccarlar Venedikten giden tüccarlardır…
.
.

OSMANLI YÜKSELİŞ FETİHLERİ VE OSMANLI’DA YAHUDİLİK TARİHİ

OSMANLI YÜKSELİŞ FETİHLERİ VE OSMANLI’DA YAHUDİLİK TARİHİ

Osmanlı dönemi Merikan(Amerikan)-Türk tarihi ve “”semiz ördek”” Osmanlı.

Osmanlı dönemi Merikan(Amerikan)-Türk tarihi ve “”semiz ördek”” Osmanlı.

Osmanlı padişahları’nın kadınları için, dış dünya ilişkileri hizmetlileri; Yahudi “Kira” kadınlar.

Osmanlı padişahları’nın kadınları için, dış dünya ilişkileri hizmetlileri; Yahudi “Kira” kadınlar.

Osmanlı devleti ülkelerarası ilişkilerdeki dil çevirmenlik tarihi ve Yahudi dil çevirmenler.

Osmanlı devleti ülkelerarası ilişkilerdeki dil çevirmenlik tarihi ve Yahudi dil çevirmenler..

Osmanlı’nın çöldeki yıkılışında Yahudi planları BOP ve Thomas Edward Lawrence (15 Ağustos 1888 – 19 Mayıs 1935)

Osmanlı’nın çöldeki yıkılışında Yahudi planları BOP ve Thomas Edward Lawrence (15 Ağustos 1888 – 19 Mayıs 1935)

 

Osmanlının yıkılma yılları ve Emanuel Caraso 1862-1934

Osmanlının yıkılma yılları ve Emanuel Caraso 1862-1934

Türkiyede AKP Venedik dönemi..

Türkiyede AKP Venedik dönemi..

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi